Meny

Att köpa

Bolin Fine Jewellery

Bolin Fine Jewellery består dels av en den ordinarie slagauktionen, dels av en så kallad Tyst auktion där bud kan lämnas via denna hemsida eller skriftligt i butiken. Vid den ordinarie slagauktionen där föremålen bjuds ut i salen kan köparen personligen närvara och bjuda med budspade. W A Bolin erbjuder numer också budgivning i realtid över internet (denna hemsida). Man behöver först registrera ett konto och erhålla ett kundnummer. Man kan också lämna skriftliga förhandsbud i butiken eller lämna bud via denna hemsida. W.A. Bolin erbjuder i mån av möjlighet även telefonbudgivning.

Bolin Online

Bolin Online är en nätauktion som vid andra tillfällen än Bolin Fine Jewellery-auktionerna bjuder ut smycken och silver. Bolin Online är fortfarande på introduktionsstadiet och har inga fasta publiceringstillfällen. Bud kan läggas via denna hemsida eller med ett skriftligt bud i vår butik.