Meny

Behandling av ädelstenar

(D1) = spår av infärgning, vi har bedömt en mindre förekomst av främmande substans med färgpigment som trängt in i stenen.

(D2) = infärgning, detta är en tydlig förekomst av substans med färgpigment.

(F) = Fyllning

(TP) = pärla som varit föremål för färgbehandling.

Behandling av ädelstenar för att förstärka och förbättra deras egenskaper; färg och hållbarhet har skett ända sedan antiken.

Eftersom värdet på ädelstenar är beroende såväl av deras egenskaper som hur unika de är, påverkas självklart värdet på en ädelsten om den har varit föremål för någon form av behandling eller inte.

Utvecklingen går snabbt framåt och alltmer sofistikerade och svårupptäckta metoder att behandla ädelstenar används idag. Behovet har därför ökat att kunna upptäcka om en ädelsten är behandlad, eftersom detta har avgörande inverkan på värdet. En obehandlad ädelsten kan vara värd mångfalt mot en behandlad. Även bland behandlade ädelstenar kan värdet variera stort, särskilt beroende på hur allmänt behandlingsmetoden är accepterad eller hur beständig den är.

Vi har därför på W A Bolin auktioner sett det som ett naturligt steg att vi som juvelerare och smyckeexperter ökar köptryggheten vid våra auktioner och höjer kraven på den information vi ger om ädelstenarnas kvalitet. Vi är fortfarande begränsade av att de ädelstenar vi undersöker i regel sitter infattade i smycken. Vi måste därför reservera oss för de begränsningar i undersökningen detta innebär.

Detta innebär också att smycken som tidigare är inhandlade på W A Bolins auktioner, men även i W A Bolins butik, idag kan bli föremål för en mer kritisk analys än de varit tidigare.

Vissa ädelstensbehandlingar är beständiga och andra inte. Några kan upptäckas i ett mikroskop och ett flertal kan bara bekräftas med hjälp av avancerad laboratorieutrustning.

De behandlingar som vi har valt att fokusera på är de som inte är beständiga och som relativt enkelt kan upptäckas med hjälp av ett mikroskop. Dessa typer av behandlade ädelstenar förekommer alltmer i handeln. I katalogtexten har vi angivit följande förkortningar för att indikera förekomsten av behandling.

De är: Fyllning (F), Färgning (D) och Behandlade Pärlor (TP)