Meny

Kunglig hovjuvelerare

W.A. Bolin är en av Sveriges ledande hovjuvelerare sedan 1916, och har dessförinnan varit hovjuvelerare till sex ryska tsarer och tsarevnor i sammanlagt 125 år. Att vara hovjuvelerare innebär att W.A. Bolin har det svenska kungahuset och hovet som kunder och anlitas exempelvis för reparation och underhåll av de representativa smyckena som används vid högtidstillfällen som Nobelfestligheterna. De flesta av dessa smycken ägs av de så kallade Bernadottska stiftelserna, som instiftats för att säkerställa tillgången på representativa smycken för den regerande monarken med familj.

Titeln inbegriper även för W.A. Bolin hedersuppdraget att bistå Kammarkollegiet och Överståthållarämbetet när de svenska kronjuvelerna tas fram för ceremoniell användning ur Skattkammaren. Föremålen i Skattkammaren är givetvis unika i sig, och även en sällsynt kombination av musei- och bruksföremål. När ett skattkammarföremål ska användas besiktigas det av W A Bolin som hovjuvelerare, såväl vid uttagandet ur visningsmontern som vid återställandet efter ceremonin. Noggrannare undersökningar förekommer emellanåt liksom underhåll av Skattkammarens föremål. Här bistår W.A. Bolin med sina specialutbildade gemmologer och guldsmeder.

Skattkammarens föremål där kronjuvelerna är de mest kända, ägs av svenska staten och förvaltas av Kammarkollegiet. Föremålen förvarades tidigare i Riksbanken, men är sedan 1970-talet permanent utställda i Skattkammaren på Stockholms Slott som handhas av Ståthållarämbetets visningsavdelning. Den svenska konungafamiljen har rätt att använda dem vid ceremoniella tillfällen som kröning, dop, bröllop och begravning.  Detta skedde exempelvis vid Kronprinsessans och Prins Daniels bröllop, vid Prinsessan Estelles dop liksom vid Prinsessan Madeleines och Christopher O’Neills bröllop. Vid dessa tillfällen togs arvfurstekronan samt rangkronor för medlemmar i kungafamiljen fram och placerades på framträdande plats i kyrkan under ceremonin.

Hovjuvelerare Christian Bolin