Meny

Verksamhet

Hovjuvelerare W.A. Bolin är ett av världens äldsta, mest välrenommerade och exklusiva juvelerarhus. Företaget har varit i familjen Bolins ägo i inte mindre än 226 år, sedan starten i S:t Petersburg 1791.

W.A. BOLIN AVVECKLAR SIN NUVARANDE VERKSAMHET – Utförsäljning fr o m 15 maj i butiken på Sturegatan 6 i Stockholm

W.A. Bolin AB, rysk och svensk hovjuvelerare och familjeföretag sedan 1791, varav svensk hovjuvelerare sedan 1916, avser att avveckla verksamheten i dess nuvarande form med butik, verkstad och auktioner på Sturegatan i Stockholm. ”Detta tråkiga steg följer efter en flerårig trend av vikande försäljning i juvelerar- och guldsmedsbranschen, en negativ trend i auktionsbranschen och ökade fasta kostnader i hela rörelsen”, säger Christian Bolin, VD för W.A. Bolin.

”Vi har tillsammans med styrelsen arbetat intensivt för att hitta en lösning. Vi har uttömt alla tänkbara möjligheter men tyvärr inte lyckats komma fram till något hållbart alternativ till att avveckla verksamheten i dess nuvarande form”, fortsätter Christian Bolin. Butiken på Sturegatan 6 i Stockholm stängs i slutet av sommaren men kundbeställningar, förmedling av köp och andra ärenden kommer att behandlas även därefter. Innan dess genomför W.A. Bolin en utförsäljning av dess exklusiva lager med början den 15:e maj.

”Familjeföretaget W.A. Bolin har, under sin 226-åriga historia, berört många människor – såväl här i Sverige som utomlands. Det är viktigt för oss att bevara varumärket för kommande generationer”, säger Christian Bolin. W.A. Bolin kommer fortsatt att erbjuda rådgivning, förmedla köp samt hantera beställningar av specialkaraktär.

För mer information, vänligen kontakta W.A. Bolin: +46(0)8-5450 7770, info@bolin.se