Vårt showroom

Välkommen till Oxenstiernska Malmgården, ett kulturhus i hjärtat av Stockholm. Gården uppfördes ursprungligen av Gabriel Oxenstierna som kom över tomten 1646, men övertogs 1733 av Greve Carl Gustav Spens. Huvudbyggnaden brann ner 1829 men de tre flyglarna finns kvar och ser ut som de gjorde på Greve Spens tid. 1831 köpte Kronan malmgården för Kungliga Livgardet till häst. Under senare delen av 1900-talet har Riksantikvarie och Historiska museet disponerat lokalerna som byggdes om till sina nuvarande funktioner 2015.

 

Vårt Showroom en trappa upp i Oxenstiernska Malmgården